Odpowiedni ubiór

Użytkownik
Dorota
Ikona czasu
16 lipca 2015
Biała ikona komentarze
Brak komentarzy

Praca sekretarki jest zasadniczo różna w zależności od miejsca jej wykonywania. Jest jednak kilka podstawowych elementów, które są wspólne dla całej tej grupy zawodowej. Po pierwsze to obsługa biurowa określonego podmiotu lub pracownika na przykład kierownika lub dyrektora. Osoba ta musi prowadzić działalność administracyjną, w tym segregować dokumenty czy też analizować pocztę. Sekretarka musi także umieć pisać na maszynie, co w dzisiejszych czasach oznacza pisanie na komputerze. Musi to umieć robić na tyle szybko, by osoba dyktująca tekst nie musiała spowalniać swojego toku myślenia. Ważnym jest także wygląd zewnętrzny sekretarki. Ponieważ osoba na tym stanowisku jest przysłowiową wizytówką firmy, dlatego też musi być schludnie ubrana. Jej wygląd nie może rozpraszać, ale nie powinien być także zbyt skromny. Odpowiednie wyważenie ubioru to połowa drogi do sukcesu w tym zawodzie. Praca sekretarki ma jeden minus, nie da się z tego stanowiska awansować wyżej, gdyż jest to stanowisko indywidualne.