Sekretarka jako prawa ręka szefa

Użytkownik
Dorota
Ikona czasu
13 września 2017
Biała ikona komentarze
Brak komentarzy
Strona główna Obsługa sekretariatu

Sekretarka jako prawa ręka szefa

W dzisiejszych czasach rozróżniamy dwa stanowiska pracy: sekretarka i asystentka. Praca sekretarki polega bardziej na organizowaniu pracy całego biura czy działu natomiast praca asystentki bardziej sprowadza się do organizowania pracy jednej osoby którą zazwyczaj jest szef lub prezes danej firmy. Co w przypadku kiedy obowiązki jednej i drugiej przejmuje jedna osoba?Jest to bardzo częsta sytuacja kiedy sekretarka zajmuje się również organizacją pracy przełożonego oraz zarządzaniem jego czasem. Wiadomo dla sekretarki są to dodatkowe obowiązki ale co za tym idzie często również wyższa pensja. Do obowiązków sekretarki będzie należeć praca administracyjno-biurowa, pilnowanie i porządkowanie korespondencji, przygotowywanie dokumentacji do biur rachunkowych ale również pilnowanie terminarza spotkań swojego przełożonego, informowanie go za pomaca różnego rodzaju raportów o stanie firmy i jej wydajności, filtrowanie poczty oraz telefonów przychodzących skierowanych do przełożonego. W skrócie można rzec, że w rękach takiej sekretarki leży organizacja pracy szefa i całej firmy.