Wymagania

Użytkownik
Dorota
Ikona czasu
22 listopada 2017
Biała ikona komentarze
Brak komentarzy

Jak wiadomo przed kandydatami na różne stanowiska, pracodawcy stawiają pewne wymagania, które muszą spełnić osoby starające się o zatrudnienie na danym stanowisku pracy. Również przed kandydatami na stanowisko pracy w charakterze sekretarki stawiane są pewne wymagania, niektóre konieczne, inne zaś mniej ważne. Praca sekretarki organizuje często pracę całej firmy, więc jest ona bardzo ważnym pracownikiem. Dlatego też osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać wykształcenie minimum średnie. Dobrze by było aby miała dodatkowo ukończona szkołę lub kurs z zakresu administracji. Warunkiem koniecznym w prace sekretarki jest obsługa komputera oraz pakietów biurowych takich jak np. Microsoft Office. W zależności od zakresu działania firmy, często sekretarka powinna posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym bądź komunikatywnym. Pracownik musi też wykazać się dobrą organizacją pracy oraz skrupulatnością i dokładnością. Przez sekretariat często przechodzi korespondencja firmowa więc trzeba pilnować aby żaden dokument nie zginął.